21 oktober – Papa Dré’s Dixie Paraders

Papa Dré's Dixie Paraders is een orkest dat zich heeft gespecialiseerd in het spelen van 'oude stijl' jazzmuziek uit de jaren vóór 1940.
Het orkest bestaat uit enthousiaste en ervaren muzikanten, die het muziek maken niet kunnen laten, en is bijeen gebracht door 'Papa' Dré, een grote vent met een hele grote snor en een hele grote sousafoon.

Zoals uit de naam kan worden opgemaakt, legt de band de nadruk op de zogenaamde 'streetparades', waarbij de muziek direct bij het publiek wordt gebracht en het publiek direct bij de muziek wordt betrokken.

Hoewel de hoofdmoot van het repertoire wordt gevormd door jazznummers van voor de jaren veertig worden uitstapjes naar andere jazzvormen niet geschuwd en worden bekende en vaak ook minder bekende nummers op soms zeer originele wijze vertolkt. Altijd wordt er naar gestreefd om alle nummers een 'eigen PDDP-gezicht' te geven. Kortom, de band serveert prettige muziek in een stijl waarmee de luisteraar alle kanten uit kan.