Corona

Op zondag 20 september wil De Stichting Oude Stijl Jazz Etten-Leur graag het nieuwe seizoen 20/21 openen.

Wij willen de veiligheid, in verband met Corona Covid-19, voor iedereen zoveel mogelijk waarborgen.
Het is daarom, in ieders belang, belangrijk onderstaande maatregelen goed te lezen en te volgen.


Maximaal aantal bezoekers

Aanmelden


Toewijzing

Toegang


Garderobes

Toiletten


Consumpties

Looproute De Linde

Doorgaan optreden
Opvolgen maatregelen

Maximaal 40 bezoekers aan tafels van 4 personen per tafel

Aanmelden tot uiterlijk 12 september a.s.
Aanmelden per email naar mailadres info@jazzettenleur.nl met vermelding
van het aantal personen, naam/namen, adres(sen) en telefoonnummer(s).

Toewijzing vindt plaats op volgorde van inschrijving

Iedereen krijgt bericht van plaatsing of een afwijzing bij het overschrijden van de maximumgrens van 40 bezoekers.
Zonder aanmelding is geen toegang mogelijk.
Bij over-inschrijving worden uitgelote personen automatisch geselecteerd voor het volgende optreden.
Bij verhindering verzoeken wij u een mailtje te sturen naar info@jazzettenleur.nl zodat de volgende op de wachtlijst geplaatst kan worden.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobes.
Jassen en e.d. meenemen naar de zaal en over de rugleuning van de stoel hangen.

Herentoilet links bij de ingang is open (2 toiletten). Het toilet aan de einde van de gang is afgesloten.
Het damestoilet is aan het einde van de gang aan de rechterkant

Op iedere tafel liggen bestellijsten voor de bar, met het verzoek om 1 persoon per tafel de bestelling te laten halen aan de bar, zodat de inloop naar de bar niet te druk wordt.
In de pauzes van het orkest is het verzoek aan iedereen om te blijven zitten, behoudens 1 eventuele besteller per tafel of een noodzakelijke sanitaire stop. Ook het orkest blijft in de zaal zitten.

In De Linde zijn vastgestelde looproutes aangegeven, zodat afstand bewaard kan blijven.

De Stichting zal aan de hand van het aantal inschrijvingen beoordelen of het concert al of niet doorgaat. Een ieder wordt verzocht zo vroeg mogelijk (voor 12 september a.s.) in te
schrijven om dit tijdig te kunnen beoordelen.
Mocht het concert niet doorgaan, dan krijgen de inschrijvers bericht.

Eenieder wordt verzocht zich te willen houden aan de aanwijzingen van de Stichting en/of het personeel van De Linde.

Wij zijn er ons als Stichting van bewust dat deze maatregelen niet erg aangenaam, maar wel nood-zakelijk zijn voor ieders gezondheid en welzijn.
Wij hopen dat, ondanks de hiervoor genoemde maatregelen, onze bezoekers toch weer zullen binnenlopen om te genieten van een middag oude stijl jazz.