18 oktober – Papa Dré Jazz Band

In verband met de, op 28 september j.l., aangescherpte regels en protocollen, met betrekking tot het Coronavirus Covid-19, kan het optreden van de Papa Dre Jazz Band op 18 oktober a.s. geen doorgang vinden.

Papa Dré Jazz Band is opgericht in 1994. Zij zijn gespecialiseerd in het spelen van oude stijl jazz.
Het repertoire omvat een breed scala van oorspronkelijke muziek geschreven in de jaren 1915 tot 1945 en bestaat uit plm. 150 nummers welke gebracht worden op een manier welke voor kenners zeer herkenbaar is.
Naast de oude stijl nummers heeft de band zich toe gelegd op bekende nummers uit een latere periode b.v. Love letters in the sand van Pat Boone, Musi Denn van Elvis Presley e.v.a.
Ook aan de oudjes hebben wij gedacht met nummers als b.v. Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe, Daar bij de waterkant e.v.a.

Papa Dré Jazz Band kan terugkijken op de vele optredens tijdens jazzfestivals in binnen en buitenland maar ook jubilea en familiefeesten.
Ook hebben zij zich toegelegd op de muzikale verzorging tijdens uitvaarten en crematies.